Delegacions de Batlia

 • El Batle, D. Bernat Roig Galmés
 • Cultura i patrimoni
 • Urbanisme
 • Protecció Civil
 • Brigada i manteniment i enllumenat públic
 • Policia
 • Personal
 • Primera tinent de batle, Sra. Ana Maria Peralta Martínez
 • Medi ambient
 • Joventut
 • Oci i temps lliure
 • Festes de la Colònia de Sant Jordi
 • Esports
 • Segona tinent de batle, Sra. Antonia Garcias Urendez
 • Acció social i sanitat
 • Immigració
 • Cementiri
 • Turisme
 • Educació i primera infància
 • Tercera tinent de batle, Sra. Fina Tur
 • Participació ciutadana
 • Hisenda
 • Promoció econòmica
 • Festes de Ses Salines
 • Mercats
 • Comerç
 • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
 • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
 • CIF: P0705900I
 • Telèfon: (+34) 971 649 117
 • Fax: (+34)971649454
 • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
 • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
 • XHTML
 • WAI
 • CSS